• عکس با کیفیت آتش نشانان با لباس و کلاه ضد حریق در حال خاموش کردن شعله های آتش با شلنگ آتش نشانی در دل آتش
    11,800 تومان