• عکس با کیفیت ظرف چوبی بامبو دسته دار ( آجیل خوری چوبی ) حاوی آجیل های مخلوط با پوست شامل گردو ، فندق و بادام
    عکس با کیفیت ظرف چوبی بامبو دسته دار ( آجیل خوری چوبی ) حاوی آجیل های مخلوط با پوست شامل گردو ، فندق و بادام
    9,000 تومان