• تصویر با کیفیت آجیل و خوشکبار
  9,500 تومان
 • 3 عدد عکس پسته کارتونی و دوربری شده
  7,800 تومان
 • 4 عدد PNG آجیل دوربری شده PNG
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت گردوی شکسته شده به همراه گردوی سالم و گردوهای با پوست به همراه برگ آن قرار گرفته بر روی سطحی حصیری
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پیمانه های چوبی آجیل حاوی مغزهای فندق ، پسته ، بادام زمینی ، بادام هندی ، تخمه کدو و بادام درختی بر روی زمینه سفید
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ظرف سفالی حاوی مغزهای بادام درختی ریخته شده بر روی میز چوبی
  9,000 تومان