• عکس با کیفیت تبلیغاتی کره زمین که روی آن برج ها ساختمان ها برج ایفل مجسمه آزادی برج ساعت اهرام ثلاثه و هواپیما و بالن و یک دست که عدد سه را نشان میدهد و روی هر انگشت تصویر صورت آدمک کشیده شده
    9,000 تومان