• عکس با کیفیت آزمایش MRI و پرتونگاری از قسمت ها و اعضای بدن کودک ( سر ، دست ، پا ، شکم ، لگن ، گردن ، زانو و آرنج )
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل سر و مغز و ناهنجاری های پیش آمده درون مغز
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و مهره های گردن و ستون فقرات جهت تشخیص بیماری دیسک گردن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و مهره های ستون فقرات از بیمار مبتلا به دیسک گردن
  9,000 تومان