• عکس با کیفیت سیاه و سفید و نمای نزدیک از پایه دوخت چرخ خیاطی با پایه راسته دوز
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از قرقره های نخ رنگی مخصوص خیاطی با رنگ های زیبا و متنوع
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از سنجاق های بزرگ بر روی زمینه مشکی رنگ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره های نخ رنگارنگ ریخته شده بر روی زمین
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره نخ های رنگارنگ خیاطی درون ظرف بلوری
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره ها و ماسوره های نخ های رنگارنگ درون جهبه ابزار خیاطی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت چرخ خیاطی قدیمی مشکی رنگ در حال دوخت پارچه طرح دار
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از نخ و سوزن با دو نخ نارنجی و قرمز و زمینه مشکی رنگ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از دوخت پارچه مشکی رنگ با چرخ خیاطی راسته دوزی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت سیاه و سفید خیاطی و دوخت پارچه با چرخ خیاطی توسط بانوی خیاط
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت بانوی خیاط در حال طراحی و دوخت لباس عروس با تورها و گیپورهای سفید
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره های نخ های رنگی در کنار دکمه های رنگی و سوزن های چیده شده روی میز چوبی
  20,000 تومان