• عکس با کیفیت سیاه و سفید و نمای نزدیک از پایه دوخت چرخ خیاطی با پایه راسته دوز
  عکس با کیفیت سیاه و سفید و نمای نزدیک از پایه دوخت چرخ خیاطی با پایه راسته دوز
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از قرقره های نخ رنگی مخصوص خیاطی با رنگ های زیبا و متنوع
  عکس با کیفیت نمای نزدیک از قرقره های نخ رنگی مخصوص خیاطی با رنگ های زیبا و متنوع
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از سنجاق های بزرگ بر روی زمینه مشکی رنگ
  عکس با کیفیت نمای نزدیک از سنجاق های بزرگ بر روی زمینه مشکی رنگ
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره های نخ رنگارنگ ریخته شده بر روی زمین
  عکس با کیفیت قرقره های نخ رنگارنگ ریخته شده بر روی زمین
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره نخ های رنگارنگ خیاطی درون ظرف بلوری
  عکس با کیفیت قرقره نخ های رنگارنگ خیاطی درون ظرف بلوری
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره ها و ماسوره های نخ های رنگارنگ درون جهبه ابزار خیاطی
  عکس با کیفیت قرقره ها و ماسوره های نخ های رنگارنگ درون جهبه ابزار خیاطی
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت چرخ خیاطی قدیمی مشکی رنگ در حال دوخت پارچه طرح دار
  عکس با کیفیت چرخ خیاطی قدیمی مشکی رنگ در حال دوخت پارچه طرح دار
  5,500 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از نخ و سوزن با دو نخ نارنجی و قرمز و زمینه مشکی رنگ
  عکس با کیفیت نمای نزدیک از نخ و سوزن با دو نخ نارنجی و قرمز و زمینه مشکی رنگ
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از دوخت پارچه مشکی رنگ با چرخ خیاطی راسته دوزی
  عکس با کیفیت نمای نزدیک از دوخت پارچه مشکی رنگ با چرخ خیاطی راسته دوزی
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت سیاه و سفید خیاطی و دوخت پارچه با چرخ خیاطی توسط بانوی خیاط
  عکس با کیفیت سیاه و سفید خیاطی و دوخت پارچه با چرخ خیاطی توسط بانوی خیاط
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت بانوی خیاط در حال طراحی و دوخت لباس عروس با تورها و گیپورهای سفید
  عکس با کیفیت بانوی خیاط در حال طراحی و دوخت لباس عروس با تورها و گیپورهای سفید
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره های نخ های رنگی در کنار دکمه های رنگی و سوزن های چیده شده روی میز چوبی
  عکس با کیفیت قرقره های نخ های رنگی در کنار دکمه های رنگی و سوزن های چیده شده روی میز چوبی
  5,000 تومان