• کیک کوچک میوه ای رنگارنگ تزئین شده با قیف و ماسوره به شکل خامه های ستاره ای
  کیک کوچک میوه ای رنگارنگ تزئین شده با قیف و ماسوره به شکل خامه های ستاره ای
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت کیک کوچک خامه ای تزئین شده با قیف و ماسوره و شمع و دانه های شکلات رنگی
  عکس با کیفیت کیک کوچک خامه ای تزئین شده با قیف و ماسوره و شمع و دانه های شکلات رنگی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت کیک میوه ای با روکش با طعم انبه و تزئین با نوار کاکائویی
  عکس با کیفیت کیک میوه ای با روکش با طعم انبه و تزئین با نوار کاکائویی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت کیک خامه ای با لایه کاکائو بر روی آن و تزئین با تکه های میوه های استوایی
  عکس با کیفیت کیک خامه ای با لایه کاکائو بر روی آن و تزئین با تکه های میوه های استوایی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت کیک با روکش کاکائویی و تزئین شده با دانه های توت فرنگی
  عکس با کیفیت کیک با روکش کاکائویی و تزئین شده با دانه های توت فرنگی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت کیک کوچک آبی رنگ تزئین شده با قیف و ماسوره با خامه صورتی
  عکس با کیفیت کیک کوچک آبی رنگ تزئین شده با قیف و ماسوره با خامه صورتی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت کیک با لایه خامه و تزئین شده با تکه های توت فرنگی
  عکس با کیفیت کیک با لایه خامه و تزئین شده با تکه های توت فرنگی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت کیک سه طبقه عروسی یا نامزدی تزئین شده با گل های سفید و صورتی و نگین
  عکس با کیفیت کیک سه طبقه عروسی یا نامزدی تزئین شده با گل های سفید و صورتی و نگین
  9,000 تومان