• عکس با کیفیت تبلیغاتی یک لیوان نوشیدنی آلوورا در کنار گیاه آلوورا
    9,000 تومان