• ماکت کامل دندان به اضافه آناتومی دندان و دندانی کاشته شده (ایمپلنت)
  ماکت کامل دندان به اضافه آناتومی دندان و دندانی کاشته شده (ایمپلنت)
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت شکل کامل از آناتومی دندان از داخل و بیرون دندان همراه با لثه
  عکس با کیفیت شکل کامل از آناتومی دندان از داخل و بیرون دندان همراه با لثه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویر فانتزی از دندان کامل همراه با آدمک امداد پوستر تبلیغی مناسب مطب های دندان پزشکی
  عکس با کیفیت تصویر فانتزی از دندان کامل همراه با آدمک امداد پوستر تبلیغی مناسب مطب های دندان پزشکی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت شکل کامل تاج و ریشه دندان تبلیغی مناسب دندان پزشکی ها
  عکس با کیفیت شکل کامل تاج و ریشه دندان تبلیغی مناسب دندان پزشکی ها
  9,000 تومان