• عکس با کیفیت متخصص قلب با لباس پزشکی به همراه تصویر آناتومی قلب در دستانش
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت آناتومی قلب با سیاه رگ و سرخ رگ و رگ ها و مویرگ های داخل بدن
    9,000 تومان