• عکس با کیفیت متخصص قلب با لباس پزشکی به همراه تصویر آناتومی قلب در دستانش
    عکس با کیفیت متخصص قلب با لباس پزشکی به همراه تصویر آناتومی قلب در دستانش
    5,000 تومان
  • عکس با کیفیت آناتومی قلب با سیاه رگ و سرخ رگ و رگ ها و مویرگ های داخل بدن
    عکس با کیفیت آناتومی قلب با سیاه رگ و سرخ رگ و رگ ها و مویرگ های داخل بدن
    5,000 تومان