• چهار طرح آماده تراکت لایه باز مسکن ، مشاور املاک یا آگهی شرکت های انبوه سازی و خانه سازی ویژه رهن و اجاره و خرید و فروش و مشارکت در ساخت
    چهار طرح آماده تراکت لایه باز مسکن ، مشاور املاک یا آگهی شرکت های انبوه سازی و خانه سازی ویژه رهن و اجاره و خرید و فروش و مشارکت در ساخت
    13,800 تومان