• عکس با کیفیت ابزارآلات نجاری آویزان بر روی دیوار و چیده شده بر روی میز چوبی از جمله اره ، انبر و قلم مو و…
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت ابزارآلات نجاری و کار با چوب از جمله سمباده ، اره ، چکش ، انبر ، قلم مو و آچار در پشت تکه چوب بصورت دایره ای
    9,000 تومان