• عکس با کیفیت مهندس ساختمان سازی با کلاه ایمنی و گوشی همراه با ابزارآلات ساختمان سازی و نقشه کشی مانند خط کش طراحی و چتکه و کاردک و چک کش و آچار با زمینه خاکستری روشن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت مهندس ساختمان سازی با کلاه ایمنی و گوشی همراه با ابزارآلات ساختمان سازی و نقشه کشی مانند خط کش طراحی و چتکه و کاردک و چک کش و آچار با زمینه آبی روشن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت مهندس ساختمان سازی با کلاه ایمنی و گوشی همراه با ابزارآلات ساختمان سازی و نقشه کشی مانند خط کش طراحی و چتکه و کاردک و چک کش و آچار با زمینه سفید
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت مهندس ساختمان سازی با لباس مخصوص و کلاه ایمنی همراه با ابزارآلات نقشه کشی و ساختمان سازی مانند مته و دسته تاور کرین و جرثقیل و غیره با زمینه آبی روشن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت مهندس ساختمان سازی با لباس مخصوص و کلاه ایمنی همراه با ابزارآلات نقشه کشی و ساختمان سازی مانند مته و دسته تاور کرین و جرثقیل و غیره با زمینه خاکستری
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت مهندس ساختمان با لباس مخصوص و کلاه ایمنی همراه با ابزارآلات نقشه کشی و ساختمان سازی مانند مته و دسته تاور کرین و جرثقیل و غیره با زمینه سفید
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ابزارآلات نجاری آویزان بر روی دیوار و چیده شده بر روی میز چوبی از جمله اره ، انبر و قلم مو و…
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ابزارآلات مورد استفاده تکنسین ها ، تعمیرکاران و مهندسین برق و مکانیک
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ابزارآلات مختلف تکنسین و لوله کش ساختمان از جمله انواع آچار ، پیچ گوشتی ، متر ، چکش و انبر و …
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تکنسین برق ، لوله کشی یا مکانیک با ابزارآلات مورد نیاز در جعبه ابزار
  9,000 تومان