• عکس با کیفیت چند تصویر از ابزار و پیچ های کاشت دندان (ایمپلنت) ثابت
  عکس با کیفیت چند تصویر از ابزار و پیچ های کاشت دندان (ایمپلنت) ثابت
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت ماکت دندان کامل با ابراز دندانپزشکی و آینه بر روی میز دندانپزشک
  عکس با کیفیت ماکت دندان کامل با ابراز دندانپزشکی و آینه بر روی میز دندانپزشک
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت مولاژ فک و دندان انسان مناسب جهت آموزش مسواک زدن به کودکان در مدارس به همراه ابزارهای دندان پزشکی
  عکس با کیفیت مولاژ فک و دندان انسان مناسب جهت آموزش مسواک زدن به کودکان در مدارس به همراه ابزارهای دندان پزشکی
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصاویر ترکیبی از مولاژ فک و دندان انسان جهت آموزش مسواک زدن به کودکان ، قالب دندان ، ابزارهای دندان پزشکی ، مسواک و خمیردندان
  عکس با کیفیت تصاویر ترکیبی از مولاژ فک و دندان انسان جهت آموزش مسواک زدن به کودکان ، قالب دندان ، ابزارهای دندان پزشکی ، مسواک و خمیردندان
  5,000 تومان