• عکس با کیفیت دستگاه سونوگرافی برای تشخیص بیماریهای کبد ، قلبی ، مغز و اعصاب ، دندانپزشکی ، زنان و زایمان ، چشم ، قلب و بیماری های دیگر
  عکس با کیفیت دستگاه سونوگرافی برای تشخیص بیماریهای کبد ، قلبی ، مغز و اعصاب ، دندانپزشکی ، زنان و زایمان ، چشم ، قلب و بیماری های دیگر
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشکی یا پرستار با گوشی طبی در دست و لباس پزشکی بر تن
  عکس با کیفیت پزشکی یا پرستار با گوشی طبی در دست و لباس پزشکی بر تن
  5,000 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی ارتقای سطح بازاریابی و پیشرفت کاری در زمینه ابزار پزشکی و مهندسی پزشکی
  تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی ارتقای سطح بازاریابی و پیشرفت کاری در زمینه ابزار پزشکی و مهندسی پزشکی
  15,500 تومان