• عکس با کیفیت فردی با احساس درد و گرفتگی در ناحیه پهلو و شاخص کردن آن قسمت در تصویر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و پرتونگاری از قسمت ها و اعضای بدن کودک ( سر ، دست ، پا ، شکم ، لگن ، گردن ، زانو و آرنج )
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن به همراه ستون فقرات و مهره های آن جهت تشخیص دیسک گردن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و مهره های ستون فقرات از بیمار مبتلا به دیسک گردن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و ستون فقرات به همراه مهره های آن جهت تشخیص بیماری دیسک گردن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و گرفتگی در قسمت استخوان شانه و کتف
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت قفسه سینه و دست و درد و آرتروز در قسمت شانه و کتف
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و دیسک در قسمت مهره های ستون فقرات کمر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن آقایان و دیسک و درد در قسمت ستون فقرات
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان ( آقایان ) و دیسک ستون فقرات
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن آقایان و درد و دیسک در قسمت ستون فقرات
  20,000 تومان
 • آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و دیسک در قسمت مهره های گردن
  20,000 تومان