• نقاشی یا طرح لایه باز شرکتی مناسب آگهی استخدام با محیط پر اشکال پازل و حضور کارمندان و گفتگوی آنها با هم
  6,500 تومان
 • نقاشی یا طرح لایه باز نمادین کارمندان شرکت های صنعتی ایستاده بر روی مهره یا چرخ دنده های بزرگ
  6,500 تومان
 • نقاشی و طرح لایه باز مناسب آگهی استخدام کارمند در اداره ها و شرکت ها
  14,000 تومان
 • طرح لایه باز مناسب آگهی استخدام کارمندان و مدیران شرکت های تجاری و بازرگانی با پس زمینه آبی
  6,500 تومان