• عکس با کیفیت سر انسان با نمایش مغز ، چشم ، رگ ها و استخوان صورت و گردن
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت نقاشی دهان با کاشت ایمپلنت دندان های شماره یک ، دو و پنج ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع کاشت ایمپلنت دندان ، درمان و پر کردن جای خالی دندان ،کاشت دندان شامل کاشتن دندان به استخوان فک
    9,000 تومان