• عکس با کیفیت تصویری فانتزی نشان دهنده عمل اسلیو یا بای پس معده ، جراحی برداشتن معده (گاسترکتومی)
    عکس با کیفیت تصویری فانتزی نشان دهنده عمل اسلیو یا بای پس معده ، جراحی برداشتن معده (گاسترکتومی)
    5,000 تومان