• عکس با کیفیت اسکلت فلزی ساختمان های بلند در حال ساخت در کنار تاور کرین ها و جرثقیل ها
    عکس با کیفیت اسکلت فلزی ساختمان های بلند در حال ساخت در کنار تاور کرین ها و جرثقیل ها
    5,000 تومان
  • عکس با کیفیت کارگر ساختمانی در مرحله ساخت اسکلت فلزی بر روی تیرآهن بزرگ با لباس و کلاه ایمنی
    عکس با کیفیت کارگر ساختمانی در مرحله ساخت اسکلت فلزی بر روی تیرآهن بزرگ با لباس و کلاه ایمنی
    5,000 تومان