• عکس با کیفیت تزریق ژل یا بوتاکس جهت از بین بردن افتادگی پلک
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت تزریق ژل و بوتاکس توسط پزشک برای بانوان جهت رفع افتادگی پلک و ابرو
    20,000 تومان