• عکس با کیفیت تزریق ژل در ناحیه لب جهت برجسته سازی و حجم دهی لب
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت تزریق ژل یا بوتاکس در ناحیه زیر چشم و گونه جهت از بین بردن خطوط چین و چروک دور چشم و رفع گودی زیر چشم و برجسته سازی گونه
    20,000 تومان