• بروشور سه لت لایه بار تبلیغاتی ماشین و خودرو در جاده جهت نمایشگاه های خودرو یا گروه ها و کارخانه های خودروسازی و ماشین های مدرن و نمایشگاه های اتومبیل با رنگ زرد و سفید
    25,000 تومان