• عکس با کیفیت تبلیغاتی تجهیزات اتاق دندان پزشک
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دندان مصنوعی و انواع بریج
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پسر بچه ای که ماکت دندان رو جلوی صورت خود گرفته است
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی آینه اکسکویتور مسواک درون جیب پزشک
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک و نرس در حال همکاری برای معاینه دندان های پسر بچه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی خانم در حال آموزش نحوه صحیح مسواک زدن با مسواک و ماکت دندان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی عکس رادیوگرافی دندان در دست پزشک
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی ماکت دندان مصنوعی در دست های پزشک زن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دندان با استتوسکوپ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دندان مصنوعی فک پایین و بالا
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی قاب های مربعی از لبخند
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دندان های زیبا قبل و بعد جرم گیری
  9,000 تومان