• لایه باز استند طرح آماده انتخاباتی معرفی استاد دوره آموزشی یا نامزد انتخاباتی یا بنر رول آپ تجاری در سه رنگ
  30,000 تومان
 • طرح آماده استند بنر لایه باز آموزشی ، ورزشی یا انتخاباتی ویژه معرفی کاندیداهای شورا یا مجلس یا بنر رول آپ اسپورت در سه رنگ
  40,000 تومان
 • بنر استند لایه باز دوره آموزشی یا خدمات شرکت تجاری بازرگانی بصورت طرح آماده در سه رنگ زیبا
  40,000 تومان
 • استند بنر لایه باز آموزشی و سخنرانی ویژه کاندیداها و طرح آماده لایه باز انتخابات مجلس و شورای شهر بصورت لایه باز یا استند بنر انتخاباتی و سخنوری
  35,000 تومان