• تابلو فاصله گذاری اجتماعی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی میکروسکوب
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی علامت کمک های اولیه بر روی قلب کوچک که در دستان پدر و فرزند است
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی ویروس کرونا
  25,000 تومان
 • اینفوگرافی لایه باز مرتبط با پیشگیری کرونا قابل استفاده برای بیماری های عفونی
  30,000 تومان
 • تراکت و پوستر لایه باز پزشکی و درمان + PSD با زمینه به رنگ سفید و آبی با تصویر پزشک با لباس جراحی بر تن
  25,000 تومان