• عکس با کیفیت علامت کابین تاکسی زرد رنگ با چهار چرخ کوچک بر روی زمینه سفید
    20,000 تومان