• عکس با کیفیت دو نماد کابین تاکسی با رنگ زرد و متن TAXI با دو نما
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از درب های تاکسی زرد شهری با نوار چهارخانه مشکی بر روی درب خودرو
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت علامت کابین تاکسی با نوار چهارخانه سیاه و زرد بر روی زمینه سفید
  20,000 تومان
 • نقاشی یا طرح نمادین تاکسی تلفنی با تصویر تاکسی زرد رنگ و گوشی تلفن متصل به آن
  20,000 تومان