• عکس با کیفیت تبلیغاتی نشان دهنده شبکه لانه زنبوری متشکل از شش سرور و سی و شش کلاینت که هر کادام دارای مانیتو و موس و کیبورد میباشد
    20,000 تومان