• تراکت یا پوستر لایه باز دستگاه های پزشکی ، مهندسی پزشکی و خدمات پزشکی با دستگاه های مخصوص با رنگ سفید و قرمز
    25,000 تومان