• پوستر یا تراکت لایه باز تبلیغاتی شرکت ها یا گروه های بازاریابی در زمینه تولید لباس ، خیاطی یا فروشندگان چرخ های خیاطی
    15,000 تومان