• عکس با کیفیت نمادین جهت تعمیرات یا تعویض تایر یا لاستیک خودرو با تصویر تایرهای چیده شده در کنار آچار و پیچ گوشتی
    20,000 تومان