• طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس موضوع تصویر چرخ خیاطی قدیمی به رنگ مشکی با پارچه ای رنگارنگ با طرح موجی
    25,000 تومان
  • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس موضوع تصویر سوزن چرخ در حال دوختن پارچه ی زغال سنگی از نمای نزدیک
    25,000 تومان
  • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس موضوع تصویر میله و پیچ سوزن چرخ خیاطی از نمای نزدیک
    25,000 تومان