• عکس با کیفیت ابزارآلات نجاری و کار با چوب از جمله اره ، چکش ، انبر ، قلم مو و آچار در پشت تکه چوب
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت ابزار آلات تکنسین های برق و مکانیک و شیرآلات چیده شده از گوشه تصویر با دسته های قرمز و مشکی
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت نمای نزدیک از ابزارآلات با دسته های قرمز و مشکی مورد استفاده تکنسین ها ، تعمیرکاران و مهندسین برق و مکانیک
    20,000 تومان