• عکس با کیفیت ابزار معاینه از جمله تست قند خون و استتوسکوپ و ورق قرص بر روی تست نوار قلب
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ابزار معاینه تست قند خون و استتوسکوپ و ورق قرص های نارنجی بر روی تست نوار قلب
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت بانوی پزشک با فرم سفید رنگ پزشکی در سالن بیمارستان با استتوسکوپ در دور گردن ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع پزشکی ، درمان بیماران ، تبلیغات بیمارستان ، درمانگاه و مطب پزشکی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشکان خانم و آقا با لباس های فرم سفید و آبی در سالن بیمارستان ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع پزشکی ، درمان بیماران ، تبلیغات بیمارستان ، درمانگاه و مطب پزشکی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت بانوی پزشک با لباس سفید فرم در سالن بیمارستان با استتوسکوپ در دور گردن ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع پزشکی ، درمان بیماران ، تبلیغات بیمارستان ، درمانگاه و مطب پزشکی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک خانم یا بانوی پزشک در حال بررسی برگه های وضعیت جسمانی بیمار ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع پزشک و درمان بیماران ، پیام های سلامتی ، تبلیغات بیمارستان ، درمانگاه و مطب پزشکان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک با لباس سفید رنگ و استتوسکوپ در دست ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع پزشکی ، سلامتی و درمان بیماران و تبلیغات درمانگاه ها ، بیمارستان ها و مطب های پزشکی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ابزار پزشکی فشارسنج جهت معاینه فشار بیمار یا دانلود عکس با کیفیت استتوسکوپ یا گوشی معاینه پزشکی بر روی زمینه سفید
  11,800 تومان
 • عکس با کیفیت پیام بخشیدن زندگی توسط پزشک به بیمار با قلب نمادین و ابزارهای پزشکی استتوسکوپ و دستی در حال اهدای قلب به فردی دیگر
  11,800 تومان
 • عکس با کیفیت ابزارهای پزشکی استتوسکوپ و فشارسنج جهت معاینه بیمار
  11,800 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک با لباس سفید پزشکی و استتوسکوپ در حال ثبت نتایج معاینه و بیمار منتظر
  11,800 تومان
 • عکس با کیفیت معاینه قلب پولیشی با استتوسکوپ بعنوان مفهوم معاینه قلبی عروقی در قلب و عروق یا عکس گوشی پزشکی سیاه و قلب پولیشی بیرون آن با زمینه آبی
  11,800 تومان