• عکس با کیفیت لوازم آرایشی از جمله لاک ، رژ گونه ، ، سایه و… چیده شده بر روی زمینه صورتی و آبی رنگ ملیح چیده شده در یک گوشه
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت لوازم آرایشی مختلف از جمله لاک ، رژ ، رژ گونه ، پد ، سایه و… چیده شده در کنار هم با رنگ های مختلف بر روی زمینه سفید
    20,000 تومان