• طرح لایه باز نمای نزدیک از چوب های تازه گیاه بامبو و برگ های درخت آن
    14,000 تومان