• طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر چرخ خیاطی با پایه چوبی
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر چند پارچه رنگی زیبا نخ سوزن قیچی
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر دستان خیاط در حال دوخت و دوز با چرخ خیاطی
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس موضوع تصویر نخ های رنگارنگ در ظرف شیشه ای
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس موضوع تصویر چرخ خیاطی قدیمی به رنگ مشکی با پارچه ای رنگارنگ با طرح موجی
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس موضوع تصویر سوزن چرخ در حال دوختن پارچه ی زغال سنگی از نمای نزدیک
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس موضوع تصویر میله و پیچ سوزن چرخ خیاطی از نمای نزدیک
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس موضوع تصویر دوخت پارچه صورتی زیبا با چرخ خیاطی
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس موضوع تصویر دوک نخ از نمای نزدیک
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس موضوع تصویر دوک نخ به رنگ آبی از نمای نزدیک
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس موضوع تصویر دوک های سبز رنگ در کنار هم
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس موضوع تصویر متر زرد از نمای نزدیک
  14,000 تومان