• عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر در حال برسی دندان با استفاده از آینه دندان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی ماکت دندان و دکتر در حال تدریس پیدا کردن نقطه خراب دندان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر در حال برسی دندان ها با آینه دندان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر در حال برسی عکس رادیولوژی دندان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی عکس رادیولوژی دندان در دست دکتر دندانپزشک و برسی آن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی تصویر داخل بدن انسان با نمایشگر پیشرفته
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشکی با لباس مخصوص در حال انجام سونوگرافی با دستگاه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویر رادیولوژی یا رادیوگرافی داخل بدن انسان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشکی در حال بررسی تصویر رادیو گرافی یا رادیولوژی
  9,000 تومان
 • کاتالوگ مطب دکتر یا آزمایشگاه رادیولوژی سنوگرافی چکاپ سلامت و تندرستی یا بروشور سه لت مناسب فروشگاه کالای طب و تجهیزات پزشکی
  15,800 تومان