• طرح لایه باز ساختمان و ساخت و ساز با موضوع توسعه و سرمایه گذاری و شکوفای و شهرسازی با کیفیت بسیار بالا و بدون پس زمینه
    25,000 تومان