• تراکت لایه باز تبلیغاتی بیزینس کارت (کارت ارائه شغل) و یا رزومه کاری با ارائه سابقه کار برای به دست آوردن فرصت های شغلی مناسب
    25,000 تومان