• طرح آماده موکاپ روزنامه لایه باز بصورت صفحه اصلی بسته و صفحه دیگر روزنامه بصورت باز در کنار هم یا موکاپ لایه باز مجله با صفحه اول بسته و صفحه دیگر به صورت باز
    11,800 تومان
  • موکاپ روزنامه صفحه اصلی بصورت باز و بسته در کنار هم با پس زمینه چوبی + تغییر پس زمینه روزنامه لایه باز
    11,800 تومان