• پوستر لایه باز 7 شب نجوای عاشقانه شبهای آخر رمضان با رسم الخط زیبای یا حبیب الباکین و درج سخنران و مناجات خوان مناسب مجالس و مساجد و هیئت های مذهبی
    35,000 تومان