• طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خرازی و لوازم خیاطی با موضوع تصویر قرقره با نگ های رنگارنگ در کنار یکدیگر
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خرازی و لوازم خیاطی با محتوا تصویر قرقره های نخ به رنگ سبز و توسی
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خرازی و لوازم خیاطی با محتوا تصویر قرقره های کوچک نخ در کنار چرخ خیاطی سفید
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خرازی و لوازم خیاطی با موضوع تصویر لباس بافتنی صورتی در کنار کاموا های صورتی و بنفش
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خرازی و لوازم خیاطی با محوریت تصویر زن خیاط در حال اندازه گیری دور کمر مانکن
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خرازی و لوازم خیاطی با محتوا تصویر نخ های رنگارنگ در جعبه کوچک چوبی و دو پارچه چهار خانه به رنگ سبز و قرمز
  12,000 تومان