• طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خرازی و لوازم خیاطی با موضوع تصویر نخ های رنگارنگ داخل ظرف شیشه ای
    12,000 تومان
  • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خرازی و لوازم خیاطی با محوریت تصویر قرقره نخ سفید و سبز در کنار پارچه های سبز
    12,000 تومان