• عکس با کیفیت دری سفید رنگ در کنار قاب به رنگ سفید و قرمز مناسب تبلیغ مطب های پزشکی و یا شرکت های خصوصی ، دفاتر بیمه و غیره
    9,000 تومان