• عکس با کیفیت پست و باربری هوایی و بین الملل یا شرکت های هواپیمایی جهت پذیرش و ارسال محمولات
    20,000 تومان
  • پوستر یا تراکت لایه باز تبلیغات تور کشورهای خارجی دارای مناطق دیدنی ، تفریحی و تاریخی در اروپا ، آفریقا ، امریکا و آسیا
    25,000 تومان