• عکس با کیفیت شکل کامل از دندان و درد در ناحیه تاج دندان مناسب مطب های دندان پزشکی
    20,000 تومان