• طرح چوب و منبت کاری شده برای دیوار یا درب یا بصورت کاشی و طرح ظریف با زیبای لوزی شکل شاخه و برگ
    7,000 تومان