• طرح چوبی منبت کاری مناسب کار با چوب بر روی دیوار ، پنل ، درب و وسایل چوبی
    7,000 تومان
  • قاب یا فریم عکس لایه باز بر روی دیوار یا درب چوبی با طرح گل در حاشیه آن
    6,500 تومان